Terapia zaburzeń mowy i głosu

Zaburzenie mowy to zakłócenie czynności mówienia.

Przebyty udar niedokrwienny, udar krwotoczny (wylew), uraz mózgu wiążą się z zaburzeniem mowy zwanym afazją. w zależności od obszaru i rozległości uszkodzenia struktur mózgowych afazja może przejawiać się:

Niemożność wyartykułowania własnych potrzeb, ograniczona możliwość porozumiewania się z otoczeniem, powoduje u chorego poczucie bezradności, upokorzenia i prowadzi często do depresji, a dla rodziny staje się poważnym problemem. Konieczna jest reedukacja mowy najwcześniej, jak to jest możliwe. Zaburzeniom mowy o charakterze afazji najczęściej towarzyszy niedowład połowiczny, dlatego na życzenie rodziny zajęcia mogą być prowadzone w domu pacjenta. Terapia dostosowana jest nie tylko do typu zaburzenia, ale i do potrzeb, zainteresowań i osobowości pacjenta.

Studio Głosu i Mowy prowadzi także: