Logopedia medialna i artystyczna

Komunikowanie się językowe polega na tworzeniu i rozumieniu wypowiedzi. Stopień rozumienia przez odbiorcę nadawanego komunikatu zależy od bardzo wielu czynników: sytuacji komunikacyjnej, kontekstu słownego, kompetencji językowej nadawcy i odbiorcy, wreszcie jakości przekazu czyli umiejętności operowania narzędziem przekazu słownego - głosem.

Żeby mówca mógł być skuteczny w swojej intencji musi być wysłuchany, a więc musi posiadać umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi, na którą składa się:

Jakość naszego głosu zależy od kontrolowanego przez układ nerwowy współdziałania trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

Barwa, nośność, dynamika i melodyka mogą być świadomie kształtowane. Taka umiejętność jest niezwykle istotna dla mówców. Osób, których zawód wymaga zwiększonego pod względem jakościowym i ilościowym używania głosu: aktorów, dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, osób zajmujących się PR-em, prezenterów, specjalistów od marketingu, polityków, prawników, księży, wykładowców, nauczycieli, śpiewaków, piosenkarzy, kandydatów na studia wokalne, aktorskie, dziennikarskie. Prawidłowa emisja, dykcja i higiena głosu powinny być ich troską.

Ćwiczenia i doskonalenie pod opieką specjalisty z zakresu logopedii medialnej i artystycznej jest gwarancją nabycia umiejętności świadomego posługiwania się głosem i mową.

Studio Głosu i Mowy specjalną ofertę przygotowało dla kandytatów do szkół artystycznych, o profilu teatralnym, filmowym, telewizyjnym. Zajęcia obejmują pomoc w profesjonalnym przygotowaniu tekstów - klasycznych i współczesnych (proza, wiersz) - analizę treści, technikę słowa, ćwiczenia z zakresu dynamiki i frazowania, znaczenia pauzy w tekście, przekazu emocji. Prowadzone są także ćwiczenia z zakresu zadań aktorskich, opracowanie piosenek, pomoc w doborze repertuaru, emisja głosu, przekaz sceniczny.